Who killed Velja Mrdaković Cover Image

Ко је убио Вељу Мрдаковића
Who killed Velja Mrdaković

(Miladin and Tanja Vilotić, 6. March 1990)

Author(s): Dragoslav Mihailović
Subject(s): History, Political history
Published by: Српска академија наука и уметности