Social Art Media. The Art of the Internet in the Face of the Communication Revolution Cover Image

Social Art Media. Polska Sztuka Internetu w Obliczu Rewolucji Komunikacyjnej
Social Art Media. The Art of the Internet in the Face of the Communication Revolution

Author(s): Marta Miaskowska
Subject(s): Sociology of Art
Published by: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Keywords: art; media; social; communication; internet; revolution

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą systematyzowania ścieżki rozwoju sztuki internetu w oparciu o ogólną strukturę rozwoju sztuki nowych mediów. Uwagę koncentrują media społecznościowe, które w dobie rewolucji komunikacyjnej stały się miejscem społecznej aktywności, a w tym również działań artystycznych. Tekst otwiera dyskurs na temat statusu twórczości w przestrzeni mediów społecznościowych, a także tego jaki wpływ będzie ona miała na muzealnictwo i rynek sztuki w ogóle. Egzemplifikacja w artykule jest oparta na przykładach artystów polskich. Przytoczone opisy prac pokazują przede wszystkim różnorodność kreacji artystycznych powstających w mediach społecznościowych. Jednak dopiero większa baza przykładów pozwoliłaby na kategoryzację tej twórczości, a więc zrobienie pracy krytycznej, czyli dokonanie tego, czego nie uczyniły jeszcze instytucje sztuki czy instytuty badawcze.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 20
  • Page Range: 159-168
  • Page Count: 10
  • Language: Polish