Aristotle's Definition of Man Cover Image

Aristotelovo određenje čoveka
Aristotle's Definition of Man

Author(s): Zoran Dimić
Subject(s): Anthropology, Epistemology, Political Philosophy, Social Philosophy, Ancient Philosphy, Ontology
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Keywords: man; polis; logos; action; practical philosophy; anthropology;

Summary/Abstract: Suštinski predmet Aristotelovog određenja čoveka je sudbinska veza čoveka i polisa. Čoveka ne određuje samo logos, već jednako i polis, tj. konkretna politička zajednica u kojoj on živi. To je smisao Aristotelovog određenja čoveka, koji je nažalost, insistiranjem samo na čovekovoj društvenoj ili državotvornoj prirodi (animal sociale), tj. na njegovoj racionalnosti (animal rationale), ostajao u "mrtvom uglu" naše pažnje. Pitanje šta je čovek, u jednom antropološkom smislu, za Aristotela nema nikakav značaj. To stoga i nije pitanje kojim treba da se bave filozofi, već mnogo više državnici i svi oni ljudi koji učestvuju u politici, a to su po Aristotelu, svi slobodni građani. Zato je kontekst izricanja određenja čoveka, praktička filozofija. Tako i sam Aristotel, kao cilj svojih istraživanja u praktičkoj filozofiji, ne određuje znanje, već delovanje.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 37-57
  • Page Count: 21
  • Language: Serbian