TOWARDS A POST-IBN SINA COMPARATIVE HISTORY: NOTES ON RESCHER'S STUDIES ON ARAB MODAL LOGIC Cover Image

İBN SİNA SONRASI BİR KIYAS TARİHİNE DOĞRU: RESCHER’IN ARAP MODAL MANTIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE NOTLAR
TOWARDS A POST-IBN SINA COMPARATIVE HISTORY: NOTES ON RESCHER'S STUDIES ON ARAB MODAL LOGIC

Author(s): Tony Street, İbrahim Çapak
Subject(s): Non-European Philosophy, Logic, Islam studies, Philology
Published by: Sakarya üniversitesi
Keywords: Ibn Sina; Comparative History; Rescher's Studies; on Arab Modal Logic;

Summary/Abstract: İbn Sina (ö. 1037) İslam felsefe geleneğinde en büyük mantıkçılar arasında yer alır. O konunun bütün alanlarıyla ilgili bir çok farklı metinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bu metinlerin çoğu özellikle el-İşârât ve’tTenbihât’ta mantıkla ilgili olan on nehic ve eş-Şifa’dan mantık kitapları, İslam ülkelerinde sonraki mantıkçıların çalışmalarında hareket noktası olmuştur.1 Kesinlikle her ortaçağ Arap mantık tarihi, İbn Sina’nın kendisinden sonra gelen ilim adamlarına etkisinin tabiatına yer vermeye büyük özen gösterir.

  • Issue Year: 8/2006
  • Issue No: 13
  • Page Range: 197-218
  • Page Count: 22
  • Language: Turkish