Difficult Path to Freedom. Polemical Review of Bogusław Jasiński’s Book On the Other Side of Life Cover Image

Trudna droga do wolności. Recenzja polemiczna książki Bogusława Jasińskiego Po drugiej stronie życia
Difficult Path to Freedom. Polemical Review of Bogusław Jasiński’s Book On the Other Side of Life

Author(s): Grzegorz Wyczyński
Subject(s): Philosophy, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 41
  • Page Range: 171-189
  • Page Count: 19
  • Language: Polish