Documents of the Central Committee of Communist Party of Yugoslavia and Communist Party of Slovenia from mid-March to 6 April 1941 Cover Image

Dokumenti CK KPJ in KPS od srede marca do 6. aprila 1941
Documents of the Central Committee of Communist Party of Yugoslavia and Communist Party of Slovenia from mid-March to 6 April 1941

Author(s): Specified No Author
Subject(s): Civil Society, History of ideas, Political history, Social history, WW II and following years (1940 - 1949), History of Communism, Fascism, Nazism and WW II, Source Material
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: People’s uprising; 1941; revolution; occupation; fascism; political history; documents; Central Committee of Communist Party of Yugoslavia; Communist Party of Slovenia;

Summary/Abstract: Leta 1961 poteka dvajset let, odkar so narodi Jugoslavije v prelomnem letu 1941 stopili na pot ljudske vstaje in revolucije, ki se je končala z zmago nad fašističnimi okupatorji, z ustanovitvijo federativne ljudske republike in prehodom k socialističnim preobrazbam. Tej slavni preteklosti bodo Prispevki za zgodovino delavskega gibanja posvetili v letu 1961 posebno številko. [...]

  • Issue Year: 1/1960
  • Issue No: 2
  • Page Range: 3-15
  • Page Count: 13
  • Language: Slovenian