„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek” - On the marketization of education, the emancipatory value of art, design and threats to cultural heritage with prof. Zygmunt Bauman1 talks Małgorzata Ćwikła, ... Cover Image

„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek” - O urynkowieniu edukacji‚ emancypacyjnej wartości sztuki‚ projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem1 rozmawiają Małgorzata Ćwikła, ...
„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek” - On the marketization of education, the emancipatory value of art, design and threats to cultural heritage with prof. Zygmunt Bauman1 talks Małgorzata Ćwikła, ...

Author(s): Michał Zawadzki, Anna Góral, Małgorzata Ćwikła, Zygmunt Bauman
Subject(s): Economy, Education, Fine Arts / Performing Arts, Higher Education , Management and complex organizations, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: interview; marketization of education; emancipatory value of art; design and threats to cultural heritage; Zygmunt Bauman; Małgorzata Ćwikła; Anna Góral; Michał Zawadzki;

Summary/Abstract: O urynkowieniu edukacji‚ emancypacyjnej wartości sztuki‚ projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem1 rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki.

  • Issue Year: 19/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 307-319
  • Page Count: 13
  • Language: Polish