Archival Sources for the History of the National Liberation Struggle of Slovenes Cover Image

Arhivsko gradivo za zgodovino osvobodilnega boja slovenskega naroda
Archival Sources for the History of the National Liberation Struggle of Slovenes

Author(s): Tone Ferenc
Subject(s): Military history, Political history, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Archival sources; Slovenian historiography; National Liberation Struggle; war history; military history;

Summary/Abstract: Cas, v katerem je nastajalo arhivsko gradivo, o katerem bom govoril, ni bil naklonjen niti njegovemu nastajanju niti njegovemu varstvu. Ob nenehnem okupatorjevem zasledovanju vseh pojavov upornosti strogo ilegalni način političnega delovanja, v katerem so vsaj v prvem obdobju prevladovali članek, letak in ustna beseda, prav gotovo ni bil primeren za nastajanje kakšnih večjih količin pismenega gradiva. In še to, kar je nastalo, ni bilo varno pred uničenjem, saj vojni požar in pustošenje ne prizanašata niti človeku samemu niti njegovim stvaritvam. Ne moremo torej pričakovati, da bi v vojnem času nastalo toliko arhivskega gradiva kot v mirnem in da bi se od nastalega gradiva ohranilo v. vojnih letih toliko kot v mirnih. Sodim, da nimamo v arhivih niti tretjine tistega gradiva, ki je nastalo v letih vojne na našem ozemlju. [...]

  • Issue Year: 10/1970
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 285-295
  • Page Count: 11
  • Language: Slovenian