Annual Report of the Grant Project APVV-15-0071
A Man with Handicap in the Literature for Children and Youth (2016 – 2020) Cover Image

Ročná správa o riešení grantového projektu APVV-15-0071 Človek s hendikepom v literatúre pre deti a mládež (2016 – 2020)
Annual Report of the Grant Project APVV-15-0071 A Man with Handicap in the Literature for Children and Youth (2016 – 2020)

Author(s): Zuzana Stanislavová
Subject(s): Inclusive Education / Inclusion
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
  • Issue Year: 6/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 102-106
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak