KOVALČÍKOVÁ, I.: Kognitívna pedagogika 1. Kognitívne
determinanty edukačného procesu. Hypotetické, deduktívne a inferenčné myslenie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 104 s. ISBN 978-80-555-1814-5. Cover Image

KOVALČÍKOVÁ, I.: Kognitívna pedagogika 1. Kognitívne determinanty edukačného procesu. Hypotetické, deduktívne a inferenčné myslenie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 104 s. ISBN 978-80-555-1814-5.
KOVALČÍKOVÁ, I.: Kognitívna pedagogika 1. Kognitívne determinanty edukačného procesu. Hypotetické, deduktívne a inferenčné myslenie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 104 s. ISBN 978-80-555-1814-5.

Author(s): Bibiána Hlebová
Subject(s): School education, Inclusive Education / Inclusion
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
  • Issue Year: 6/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 115-116
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak