Acquisition Policy of the Novi Sad City Library Cover Image

Набавна политика одељења Градске библиотеке у Новом Саду
Acquisition Policy of the Novi Sad City Library

Оbjectives, Quantitative and Qualitative Criteria, Legal Regulations, and Forms of Acquisition

Author(s): Danijela Dobretić, Andrej Radulović
Subject(s): Library and Information Science, Preservation
Published by: Библиотекарско друштво Србије
Keywords: acquisition policy; quantitative and qualitative criteria; book acquisition; Novi Sad City Library

Summary/Abstract: У раду је разматран проблем набавке књига у јавним библиотекама, с посебним освртом на набавку књига у Градској библиотеци у Новом Саду и моделе како се реализује овај важан сегмент у раду библиотеке, почевши од циљева набавне политике, квалитативних и квантитавних критеријума набавке и закона, смерница и стандарда на које се ослањамо у раду. Анализирана је и набавна политика у односу на старосну структуру становништва као и обухваћеност становништва Новог Сада чланством у Градској библиотеци у Новом Саду. Указано је, коначно, и на начине попуњавања фондова у Библиотеци, законске регулативе и скренута пажња на поједине проблеме с којима се библиотекари суочавају и како их превазићи.

  • Issue Year: LXI/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 67-83
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian