HORŇÁK, L., KOLLÁROVÁ, E., MATUŠKA, O.: História starostlivosti o ľudí s postihnutím a narušením v európskom kontexte. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. 260 s. ISBN 978-80-555-1663-9. Cover Image

HORŇÁK, L., KOLLÁROVÁ, E., MATUŠKA, O.: História starostlivosti o ľudí s postihnutím a narušením v európskom kontexte. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. 260 s. ISBN 978-80-555-1663-9.
HORŇÁK, L., KOLLÁROVÁ, E., MATUŠKA, O.: História starostlivosti o ľudí s postihnutím a narušením v európskom kontexte. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. 260 s. ISBN 978-80-555-1663-9.

Author(s): Lucia Mikurčíková
Subject(s): History of Education
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
  • Issue Year: 7/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 106-107
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak