VALENTA, M., HUMPOLÍČEK, P. a kol.: Hra v terapii. Praha: Portál, 2017. 254 s. ISBN 978-80-262-1190-7. Cover Image

VALENTA, M., HUMPOLÍČEK, P. a kol.: Hra v terapii. Praha: Portál, 2017. 254 s. ISBN 978-80-262-1190-7.
VALENTA, M., HUMPOLÍČEK, P. a kol.: Hra v terapii. Praha: Portál, 2017. 254 s. ISBN 978-80-262-1190-7.

Author(s): Gabriela Vojteková
Subject(s): Vocational Education
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
  • Issue Year: 7/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 135-137
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak