CAN FORECASTING AMELIORATE THE NEGATIVE IMPACT OF HYBRID THREATS? Cover Image

ÎNTREBUINȚAREA PROGNOZEI ÎN DIMINUAREA EFECTELOR SPECIFICE AMENINȚĂRILOR DE TIP HIBRID
CAN FORECASTING AMELIORATE THE NEGATIVE IMPACT OF HYBRID THREATS?

Author(s): Iulian Martin, Lisa-Maria Achimescu
Subject(s): Military policy, Politics and society, Peace and Conflict Studies
Published by: ”Carol I” National Defence University Publishing House
Keywords: amenințări hibride; război hibrid; hibriditate; prejudecată normativă; prognoză; previziune;

Summary/Abstract: Încercarea de a înțelege „amenințările hibride” este extrem de dificilă dacă luăm în considerare atât caracteristicile ambigue ale acestora, cât și lipsa unui consens internațional. Actualul mediu normativ internațional este caracterizat de absența unui consens în fața încercării de a defini ameninţarea de tip hibrid, dar şi de a-i diminua efectele negative. Având în vedere că opțiunile de răspuns sunt dictate de previzibilitate, se manifestă necesitatea stringentă de a include metodele de analiză și prognoză a riscurilor în structura fundamentală de conceptualizare a procesului de planificare strategică orientat către combaterea și ameliorarea impactului negativ al amenințărilor hibride. Cercetarea de față urmărește două direcții distincte: una pur teoretică, care se axează pe cadrul internațional actual, aplicabil conceptului de „amenințare hibridă”, la nivel juridic, politic și militar, iar a doua, care vizează analiza și extinderea cadrului teoretic al înțelegerii noastre actuale în ceea ce privește combaterea ameninţărilor hibride sau diminuarea efectelor negative ale acesteia, concentrându-ne dincolo de limitele cadrelor conceptuale actuale și încorporând prognoza și analiza de risc ca mijloace de compensare/de contracarare a prejudecății normative internaționale.

  • Issue Year: 66/2018
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 7-15
  • Page Count: 9
  • Language: Romanian