Community anti-violence legislation (Daphne Program) Cover Image

Общностна правна уредба за борба срещу насилието (Програма Дафне)
Community anti-violence legislation (Daphne Program)

Author(s): Katerina Yocheva
Subject(s): Social Sciences, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Higher Education , Criminology, Victimology, EU-Legislation
Published by: Нов български университет
Keywords: Daphne Program; Anti-violence legislation

Summary/Abstract: Жените, младежите и децата често се озовават в опасно положение на мястото, където би трябвало да се чувстват най-защитени – в своите семейства. Често явление се оказва понятието “дом” да означава ужас и насилие от ръката на някой близък, някой на когото тези уязвими групи лица се доверяват.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1-3
  • Page Range: 1-12
  • Page Count: 12
  • Language: Bulgarian