Review: Slovenian Poetry of Resistance 1941-1945 Cover Image

Recenzija: Slovensko pesništvo upora 1941—1945
Review: Slovenian Poetry of Resistance 1941-1945

Author(s): Marjeta Čampa
Subject(s): Cultural history, Poetry, Social history, Slovenian Literature, WW II and following years (1940 - 1949), Book-Review
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Slovenian literature; poetry; resistance poetry; 1941-1945; The Second World War; book review;

Summary/Abstract: The review of: Slovensko pesništvo upora 1941—1945 (Izbral in uredil Boris Paternu; sodelovali: Marija Stanonik in Irena Novak-Popov). Ljubljana, Mladinska knjiga, Partizanska knjiga 1987. Knjiga 1: Partizanske. 1987. 566 str.

  • Issue Year: 28/1988
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 236-237
  • Page Count: 2
  • Language: Slovenian