Perception of safety of banking services use among the youth Cover Image

Postrzeganie bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych w segmencie osób młodych
Perception of safety of banking services use among the youth

Author(s): Mateusz Filipiak
Subject(s): Financial Markets, Socio-Economic Research
Published by: Rzecznik Finansowy / Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Keywords: mobile banking; online banking; consumer protection

Summary/Abstract: Technological environment of financial institutions is changing very rapidly. It contributes to a lot of new threats such as terrorism, cybercrime or viruses. Bank customers expect not only privacy and comfort but most of all they want to be certain that banks protect their money with the highest security standards. The purpose of the article is the evaluation of understanding and abiding by security principles with respect to the use of the chosen banking services by students. The article will contain the results of my own research which was carried out among 274 students of the public universities in Poznan in 2017. The passage shall characterise factors which bank customers take into account while using banking services so that their funds should be safe as well as the attitude towards biometrics and other security measures.Otoczenie technologiczne instytucji finansowych zmienia się w bardzo szybkim tempie, co zarazem związane jest z pojawieniem się nowych zagrożeń, m.in. terroryzmu, cyberprzestępstw czy wirusów komputerowych. Klienci banków wymagają nie tylko prywatności oraz komfortu użytkowania, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że ich oszczędności chronione są według najwyższych standardów. Celem artykułu jest ocena znajomości i przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z wybranych usług bankowych przez studentów. W publikacji wykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2017 r. wśród 274 studentów publicznych szkół wyższych w Poznaniu. Scharakteryzowano czynniki, na które zwracają uwagę klienci podczas korzystania z usług bankowych, tak by ich fundusze były bezpieczne, a także postawy wobec biometrii i innych sposobów zabezpieczeń.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 31
  • Page Range: 17-32
  • Page Count: 16
  • Language: English, Polish