Party warfare of senatorial families at the end of the 5th century Cover Image

Szenátori családok pártharcai az 5. század végén
Party warfare of senatorial families at the end of the 5th century

Author(s): Tamás Kovács
Subject(s): History
Published by: AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Summary/Abstract: A Nyugatrómai Birodalom bukása után az 5. század végén Itália új helyzetbe került. Az osztrogótok uralkodója, Nagy Theoderich seregeivel 489-től kezdve birtokba vette előbb az Appennin-félsziget északi részét, majd hatalmát igyekezett kiterjeszteni a déli területekre is. Mindennek előzménye, hogy a 480-as évek második felében a Zenón keletrómai császár és Theoderich közötti viszony a végletekig kiéleződött, miután Theoderich csapatai előbb Thraciát, majd 487-ben Konstantinápoly környékét fosztogatták. Az osztrogót uralkodó lépései elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy Zenónt megegyezésre bírják, aki, mint ismert, az Itáliában uralkodó Odoacer hatalmának megdöntésével bízta meg őt, egyszersmind a belső békére veszélyes osztrogótokat is eltávolítva a balkáni területekről.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 3
  • Page Range: 125-140
  • Page Count: 16
  • Language: Hungarian