"Podkarpacie. Język - Literatura - Kultura". Sanok, 24-25 października 2008 roku Cover Image

"Podkarpacie. Język - Literatura - Kultura". Sanok, 24-25 października 2008 roku
"Podkarpacie. Język - Literatura - Kultura". Sanok, 24-25 października 2008 roku

Author(s): Anna Czapla
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 06
  • Page Range: 221-225
  • Page Count: 5
  • Language: Polish