Vampires, demons, fallen angels… Book market analysis for teenagers (2010–2017) – selected aspects Cover Image

Wampiry, demony, upadłe anioły… Analiza rynku książki dla młodzieży (2010-2017) – wybrane aspekty
Vampires, demons, fallen angels… Book market analysis for teenagers (2010–2017) – selected aspects

Author(s): Sylwia Bielawska
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: book market; literature for teenagers; quantitative and qualitative analysis of the book market for teenagers; rynek książki; literatura dla młodzieży

Summary/Abstract: In the teenage world, reigned by Facebook, Twitter, Instagram and other social media for years, permanent contacts with reading and books are frequently just incidental, reduced to school reading lists as proven by alarming readership surveys in this age group. On the other hand, however, young fans of the Internet and computer games, intrigued by attractive books, are able to make conscious reading choices and become involved readers. Making the above assumption, an attempt was made at analyzing the book market for teenagers in 2010–2017. Based on data submitted by the Central Statistical Office of Poland, the National Library, Biblioteka Analiz and the Polish Chamber of Books, a quantitative and qualitative analysis of this most demanding, according to Ł. Gołębiewski and P. Waszczyk, market was carried out, the mechanisms governing this sector were identified, and also possible corrective measures were indicated aimed at stimulating and shaping permanent reading interests among adolescents. // W świecie nastolatków, od lat rządzonym przez Facebooka, Twittera, Instagram i inne media społecznościowe, stałe kontakty z czytaniem i książkami są często tylko przypadkowe, sprowadzone do czytania lektur w szkole, czego dowodem są niepokojące badania czytelnictwa w tej grupie wiekowej. Z drugiej strony jednak młodzi fani Internetu i gier komputerowych, zaintrygowani atrakcyjnymi książkami, są w stanie dokonywać świadomych wyborów czytelniczych i angażować się w czytelnictwo. Przyjmując powyższe założenie, podjęto próbę analizy rynku książki dla nastolatków w latach 2010–2017. Na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny, Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Analiz i Polską Izbę Książek, przeprowadzono ilościową i jakościową analizę tego najbardziej wymagającego, według Łukasza Gołębiewskiego i Pawła Waszczyka rynku książki, zidentyfikowano mechanizmy rządzące tym sektorem, a także wskazano możliwe działania naprawcze mające na celu stymulowanie i kształtowanie trwałych zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży.

  • Issue Year: 28/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 13-32
  • Page Count: 20
  • Language: Polish