Reviews, discussions, notes Cover Image

Recenzje, omówienia, noty biograficzne
Reviews, discussions, notes

Author(s): Joanna Bartuszek, Iwona Pietkiewicz, Alicja Kulecka, Ilaria Salonna-Rogozińska
Subject(s): Anthropology, Sociology
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: Wieś w fotografii dokumentalnej (rec.: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi, Warszawa 2018) Kulturowe bezpieczeństwo Samoa i Niue (rec.: Mirosława Jaworowska, Bezpieczne perspektywy Samoa i Niue. Studia socjopolityczne, Toruń 2017) The “Barba—Savarese” Transcultural Method (rec.: Eugenio Barba, Nicola Savarese (eds.), I Cinque Continenti del Teatro. Fattie leggende della cultura materiale dell’attore, Bari 2017)

  • Issue Year: 63/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 235-254
  • Page Count: 20
  • Language: Polish