Ελλάδα κατά μακεδονικης μεινότητας. Η δίκη του "Ουράνιου Τόξου". Αθήνα, 1998. 104 σ. (Ελλινικό Παρατηρητήριο των Συμφωννών του Ελσίνκι και Ελληνικη Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μεινοτήτων (Greece against its macedonian minority... Cover Image
  • Price 4.50 €

Ελλάδα κατά μακεδονικης μεινότητας. Η δίκη του "Ουράνιου Τόξου". Ατ3ήνα, 1998. 104 σ. (Ελλνννκό Παρατηρητηριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι και Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μεινοτήτων) Гърция срещу македонското си малцинство...
Ελλάδα κατά μακεδονικης μεινότητας. Η δίκη του "Ουράνιου Τόξου". Αθήνα, 1998. 104 σ. (Ελλινικό Παρατηρητήριο των Συμφωννών του Ελσίνκι και Ελληνικη Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μεινοτήτων (Greece against its macedonian minority...

Author(s): Vesselin Traikov
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Local History / Microhistory, Political history, Recent History (1900 till today), Book-Review
Published by: Македонски научен институт
Keywords: Macedonia; Bulgaria; History; Greece;
  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 4
  • Page Range: 179-184
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian