Χάρη Τσιρκινίδη. Συννεφα στη Μακεδονία... To Μακεδονικό μέσα από τα Γαλλικά Αρχεία. 2. Έκδοση. Θεσσαλονίκη, 1995. 350 σ. Clouds on Macedonia. Macedonia in the French archives. Cover Image
  • Price 4.50 €

Χάρη Τσιρκινίδη. Σύννεφα στη Μακεδονία... То Μακεδονικό μέσα από τα Γαλλικά Αρχεία. 2. Έκδοση. Θεσσαλονίκη, 1995. 350 σ. (Облаци над Македония. Македония във френските архиви)
Χάρη Τσιρκινίδη. Συννεφα στη Μακεδονία... To Μακεδονικό μέσα από τα Γαλλικά Αρχεία. 2. Έκδοση. Θεσσαλονίκη, 1995. 350 σ. Clouds on Macedonia. Macedonia in the French archives.

Author(s): Vesselin Traikov
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Local History / Microhistory, Political history, Recent History (1900 till today), Book-Review
Published by: Македонски научен институт
Keywords: Macedonia; Bulgaria; History;
  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 3
  • Page Range: 169-172
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian