The Dynastic Policy of Septimius Severus (AD 193–211) Cover Image

Polityka dynastyczna cesarza Septymiusza Sewera (193-211 r.)
The Dynastic Policy of Septimius Severus (AD 193–211)

Author(s): Krzysztof Królczyk
Subject(s): History, Political history, Ancient World
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Keywords: Septimius Severus; dynastic policy; Roman Empire;

Summary/Abstract: This text has been devoted to the dynastic policy of the emperor SeptimiusSeverus. Appointed emperor on April 9th, 193, Septimius Severus immediately began tocreate his own dynasty. At the beginning of the civil war, he made Clodius Albinus, thegovernor of Britain, to be his co-ruler. When Niger was eventually defeated in the East,Severus resigned from cooperation with Albinus and started to promote his own family.First he made his elder son Caracalla as his co-ruler with the title of caesar (AD 196). Twoyears later Caracalla was promoted to a full-fledged co-ruler (with the title of augustus)while Geta became a junior-rank co-ruler (with the title of caesar). In AD 209 Geta earnedthe title of augustus. Since then, three augusti, apparently equal in power, ruled togetherin the Roman Empire. The dynastic policy of Septimius Severus was quite effective as thedynasty he had initiated was in power in the Roman Empire until AD 235.Niniejszy tekst został poświęcony polityce dynastycznej prowadzonej przezcesarza Septymiusza Sewera, panującego w latach 193–211. W pierwszym okresie wojendomowych, które wybuchły po zamordowaniu Kommodusa, Sewer ofiarował godnośćmłodszego współrządcy (cezara) namiestnikowi Brytanii – Klodiuszowi Albinowi. Byłoto jednak działanie obliczone na krótki okres, dopóki nie zostanie pokonany przeciwnikSewera na Wschodzie – Pesceniusz Niger. Kiedy to nastąpiło, Septymiusz Sewer podjąłnatychmiast aktywne działania zmierzające do ugruntowania nowej, założonej przez siebiedynastii. W tym celu cesarz ogłosił fikcyjną adopcję własnego rodu do gens Antoniniana,a następnie swojego starszego syna, Karakallę, uczynił młodszym rangą współrządcą z tytułem cezara (w 196 roku), co de facto oznaczało zerwanie przymierza z Albinem. Jużpo ostatecznym pokonaniu namiestnika Brytanii i zdobyciu przez Sewera pełni władzyw Cesarstwie Karakalla został mianowany augustem (w 198 roku); stał się zatem, przynaj mniej nominalnie, równorzędnym władcą Imperium. Równocześnie w tym samym rokumłodszy syn Sewera, Geta, otrzymał godność cezara, a w 209 roku tytuł augusta. Od tegoteż czasu aż do śmierci Sewera w 211 roku w Imperium Romanum panowało trzech augustów, po raz pierwszy w dziejach. Polityka dynastyczna prowadzona przez SeptymiuszaSewera, silnie zespolona z prowadzoną przezeń polityką zewnętrzną, choć nie we wszystkichaspektach ostatecznie zakończona sukcesem, okazała się całkiem skuteczna: wykreowanaprzez Lepcytanina dynastia pozostała u władzy w Imperium Romanum aż do 235 roku.

  • Issue Year: 47/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 181-201
  • Page Count: 21
  • Language: Polish