Comeback of facts and convictions into journalism? The report from St Francis de Sales Days conference Cover Image

Návrat faktů a přesvědčení do žurnalistiky? Zpráva z konference Dny sv. Františka Saleského
Comeback of facts and convictions into journalism? The report from St Francis de Sales Days conference

Author(s): Tereza Zavadilová
Subject(s): Communication studies
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
  • Issue Year: 13/2019
  • Issue No: 01
  • Page Range: 118-122
  • Page Count: 5
  • Language: Czech