The Allegory of Political and Moral Nihilism in the 
Novel Demons by F. M. Dostoevsky Cover Image
  • Price 5.00 €

Alegorija političkog i moralnog nihilizma u romanu Bjesovi F. M. Dostojevskog
The Allegory of Political and Moral Nihilism in the Novel Demons by F. M. Dostoevsky

Author(s): Nedim Mušović
Subject(s): Philosophy, Russian Literature
Published by: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine
Keywords: Dostoevsky; Demons; Essay;

Summary/Abstract: Ukidanje kreposnog prava i sloboda za milione bivših obespravljenih kmetova dočekala je nespremno ogromno carstvo i golemu armiju novoslobodnih u zemlji sa još duboko ukorijenjenim feudalnim shvatanjima i strukturalno nezrelim društvom, zaostalim u odnosu na tadašnju kulturološku avangardu, opterećenim anahronim odnosima i autokratskim državnim aparatom, što je uslovilo da upravo ta sloboda u zemlji neslobodnih bude uzeta kao svojevrstan psihološki eksperiment u podneblju sa specifičnim osebujnim poimanjima azijatskog i eurocentričnog civilizacijskog kruga. Kao socijalna statika, dinamika i morfologija, na sociološkoj razini će se uspostaviti analiza predočenih oblika, fenomena i pojava u jednom duhovnom i spoljnom svijetu koja se prikazuje i predstavlja opštem čulnom opažanju, kao naročito teško objašnjiva ili rijetka prirodna anomalija; poput racionalnog sklopa u svrhu proučavanja uslova i zakona razvitka ljudskog društva, kao i trajanja i čvrstine izvjesnih stanja određene narodne zajednice. Upravo na takvoj jednoj ruskoj pozornici, prepunoj raznolikih tipoloških obrazaca, nenadano nametnutih u javnom djelovanju i fenomenološkom okruženju, dolazi do nagle navale višeslojnih i polisemičnih ideja i shvatanja, semiotičkih struktura, komunikativnih percepcija, te konceptualnih modela sa kojima se novo društvo i novi svijet teško nosio.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 73-74
  • Page Range: 36-64
  • Page Count: 29
  • Language: Bosnian