HLEBOVÁ, B.: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cover Image

HLEBOVÁ, B.: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
HLEBOVÁ, B.: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Author(s): Patrícia Šimková
Subject(s): Social Sciences, Book-Review, Inclusive Education / Inclusion
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove

Summary/Abstract: Review of: HLEBOVÁ, B.: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. 286 s. ISBN 978-80-555-2089-6.

  • Issue Year: 8/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 147-149
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak