Influencers and social media ‒ mobile community interested in the context of young consumers behavior Cover Image

Influencerzy i media społecznościowe – mobilne wspólnoty zainteresowań w kontekście zachowań młodych konsumentów
Influencers and social media ‒ mobile community interested in the context of young consumers behavior

Author(s): Wanda Patrzałek, Joanna Wardzała
Subject(s): Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: marketing wpływu; influencer; media społecznościowe; mobilne wspólnoty zainteresowań; zachowania młodych konsumentów;

Summary/Abstract: Celem artykułu jest próba określenia sposobu oddziaływania wirtualnych wspólnot społecznych i ich liderów, influencerów, na młodych konsumentów. W nawiązaniu do modelu społecznego oddziaływania influencera za pośrednictwem nowych technologii przedstawiony zostanie proces identyfikacji powstający w mediach społecznościowych poprzez wspólnoty zainteresowań tworzących swoistą platformę jako podstawę kampanii marketingowych. W artykule zostanie wykorzystany nowy paradygmat oddziaływania marketingowego tworzony w Social Influence Marketing, dotyczący skuteczności wzmocnienia oferty marki poprzez społeczny zasięg influencera. W badaniach własnych metodą jakościową z zastosowaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych dokonano analizy mobilnych wspólnot zainteresowań w kontekście zachowań młodych konsumentów.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 526
  • Page Range: 88-98
  • Page Count: 11
  • Language: Polish