China’s foreign direct investments in Poland − problem of an actual scale of investment Cover Image

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin w Polsce – problem rzeczywistej skali inwestycji
China’s foreign direct investments in Poland − problem of an actual scale of investment

Author(s): Maciej Kalwasiński
Subject(s): National Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: bezpośrednie inwestycje zagraniczne; BIZ; Chiny;

Summary/Abstract: Dynamiczny wzrost chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich latach budzi niepokój rządów i obywateli państw odbiorców kapitału pochodzącego z Chin. Wiele podmiotów udostępnia dane dotyczące dwustronnych przepływów kapitałowych, jednak część źródeł publikuje informacje nierzetelne, niekompletne i zniekształcające obraz chińskiego zaangażowania w formie BIZ na świecie, w tym w Polsce. W artykule porównano źródła statystyk o wielkości chińskich BIZ w Polsce, wskazując ich wady i zalety oraz formułując rekomendacje dla optymalnego zastosowania.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 523
  • Page Range: 163-179
  • Page Count: 17
  • Language: Polish