Conference

Konferencja – Wzorce wykładni konstytucji w Polsce i państwach Europy Środkowo-Wschodniej: doktryna i praktyka, 2.10.2012 r.
Conference "Standards of Constitutional Interpretation in Poland and the countries of Central and Eastern Europe: Doctrine and Practice", 2.10.2012

Author(s): Katarzyna Mikołajczyk-Graj
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR
  • Issue Year: 5/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 113-115
  • Page Count: 3
  • Language: Polish