The Ecclesiastical Courts of the Romanian Patriarchy in the Twentieth Century: A Canonical Study. Cover Image

Arhim. Casian Ruşeț, Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al XX-lea: studiu canonic, Presa Universitară Clujeană Publishing House,
The Ecclesiastical Courts of the Romanian Patriarchy in the Twentieth Century: A Canonical Study.

Author(s): Emilian Iustinian Roman
Subject(s): Canon Law / Church Law
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
  • Issue Year: 23/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 207-210
  • Page Count: 4
  • Language: English