The Appearance of Several Translations from the Russian Language Cover Image

Појаве неколико превода са руског језика
The Appearance of Several Translations from the Russian Language

Author(s): Vladimir Osipov
Subject(s): Phonetics / Phonology, Morphology, Syntax, Lexis, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Translation Studies, Phraseology
Published by: Institut za jezik
Keywords: Russian language; translation; syntax; negative sentence; grammatical case; verb; phonology; morphology; lexis; phraseology;

Summary/Abstract: Код парцијалне негације, тј. кад се не негира цијела реченица већ само неки њен дно, у руском се негација ставља директно испред тог дијела, док то код нас није увијек могуће. Преводиоци то не уочавају у довољној мјери и негација им се не односи на одговарајући дио реченице.

  • Issue Year: 2/1973
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 81-100
  • Page Count: 20
  • Language: Croatian, Serbian