The So-Called Predicate Sentence (Functional and Formal Characteristics) Cover Image

Такозвана предикатна реченица (функционалне и формалне карактеристике)
The So-Called Predicate Sentence (Functional and Formal Characteristics)

Author(s): Ksenija Milošević
Subject(s): Theoretical Linguistics, Syntax, South Slavic Languages
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian language; predicate sentence; grammar; functional classification; syntax;

Summary/Abstract: У граматичким уџбеницима се може, y обради сложене реченице, поред осталих, наићи и на класификациони разред предикатских зависних реченица. При том je карактеристично да се овај тип реченице не појављује обавезно у класификацијама зависних реченица, заправо није њихов неизоставни дио, као што je, нпр., објекатска зависна реченица или обимна класа зависних реченица које врше адвербијалну функцију — него често о њој нема ни иомена. Тако, у граматичкој литератури о српскохрватском језику само један уџбеник региструје овај класификациони разред у оквиру трупе зависних реченица. То je Граматика хрватскосрпскога језика, коју су сачинили аутори Брабец — Храсте — Живковић. Слична недосљедност може се констатовати и у граматичкој литератури о другим словенским језицима.The so-called predicate sentence (functional and formal characteristics)

  • Issue Year: 2/1974
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 37-45
  • Page Count: 9
  • Language: Croatian, Serbian