Review of Discussion Cover Image

Приказ дискусије
Review of Discussion

Author(s): Srđan Janković
Subject(s): Review, Phonetics / Phonology, Lexis, Sociolinguistics, South Slavic Languages, Translation Studies
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian language; foreign words; loanword; phonology; transcription;

Summary/Abstract: Др ИВАН КЛАЈН осврћући се на напомену у реферату С. Јанковића да »Ослобођење« фонетски адаптира страна имена латиницом а »Политика« ћирилицом, док »Вјесник« преноси латиницом изворни облик, подвлачи да ту праксу не би требало схватити као неко варијантно питање. У Србији, гдје je уобичајена фонетска транскрипција, има научника који страна имена пишу изворно (на примјер проф. Милка Ивић).

  • Issue Year: 5/1976
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 91-95
  • Page Count: 5
  • Language: Croatian, Serbian