The Mythological Romance of Juris Rozītis

Jura Rozīša mitoloģiskais romans “Tunas Dēls"
The Mythological Romance of Juris Rozītis "Tuna Son"

Author(s): Sandra Lazduzieda-Čaklā
Subject(s): Cultural history, Fiction, Ethnohistory, Latvian Literature, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture
Published by: Latvijas Kultūras akadēmija
Keywords: Juris Rozītis; Latvian literature; romance; Tuna Son; mythological romance; ethnography; ethnology; mythology;

Summary/Abstract: Mīts caurauž cilvēces gara dzīvi visā tās pastāvēšanas gaitā: kā vienīgā augstākā, absolūtā, sakrālā realitāte arhaiskajā sabiedrībā un kā viena no apspēlējamām realitātes variācijām modernā cilvēka apziņā. Literatūra — kā individualizēts jaunrades veids — ir mīta sinkrētisma pārvarējums un vienlaikus mīta glabātāja. Demītoloģizācijas un mītoloģizācijas tendences periodiski ir izpaudušās visos literatūras vēsturiskās attīstības posmos, taču pilnīga atbrīvošanās vai pretēji — pilnīga izkušana mītā, definējot to arhaiskās kultūras kontekstā, laikam tomēr nav iespējama. 19.un 20. gadsimta pētījumi etnogrāfijā un etnoloģijā deva iespējas tos ekstrapolēt citās humanitārajās disciplīnās, t.sk. Eiropas literatūrā ienāca ne vien līdz tam jau plašāk pazīstamā antīkā un kristietības mitoloģija, bet arī ģermāņu-skandināvu, citu etnisko kopību mitoloģiskie priekšstati. Pakāpeniski arvien lielāka uzmanība tika pievērsta mīta funkcionālajam skaidrojumam, struktūrai, kas savukārt auglīgi iespaidoja rakstniekus mitoloģiju uzlūkot ne tikai par potenciālo personāžu krātuvi, bet arī pašiem daiļliteratūras tekstu ietvaros radīt oriģinālas mītologēmu sistēmas, kas metaforiski izsaka mītiska motīva vai sižeta invarianto arhetipisko kodolu. Sājā apcerē esmu aplūkojusi Jura Rozīša romānu “Kuņas dēls” - spilgtu mitoloģiskās jaunrades paraugu. [...]

  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 1
  • Page Range: 195-211
  • Page Count: 17
  • Language: Latvian