August Saulietis and his "Kings Saul" - Tragic and Controversial Cover Image

Augusts Saulietis un viņa "Kēninš Zauls" - traģiskais un pretrunīgais
August Saulietis and his "Kings Saul" - Tragic and Controversial

Author(s): Zane Šiliņa
Subject(s): Cultural history, Latvian Literature, Biblical studies, Hermeneutics, Drama
Published by: Latvijas Kultūras akadēmija
Keywords: August Saulietis; play; tragedy; Biblical motifs; Latvian literature;

Summary/Abstract: Ak, brīži - Kad lielāks, nekā dzīvot, prieks ir mirt!.. ’ Šādu epigrāfu savai apjomīgākajai lugai - traģēdijai “Ķēniņš Zauls” - izvēlējies Augusts Saulietis (1863.-1933.). Kā liecina nosaukums, lugas fabula aizgūta no Bībeles, Pirmās Samuēla grāmatas, kas iezīmē soģu laikmeta beigas un ķēniņu valdīšanas sākumu, tātad būtisku pavērsiena punktu, kad sakrālo, t.i., priestera, varu nomaina laicīgs valdnieks - karavadonis. A.Saulieša traģēdijas galvenais varonis Izraēla pirmais ķēniņš Zauls pieder šīm abām pasaulēm — viņš ir Dieva izraudzīts valdnieks, bet tai pašā laikā šo izraudzīšanu pieprasījusi tauta. (Zīmīgi, ka A.Saulieša lugā par ķēniņu kļūst tautā jau iecienīts, slavas oreola apvīts varonis, lai gan no Bībeles teksta noprotams, ka karavadoņa slavu Zauls gūst tikai, būdams ķēniņš.) Šī ap Zaulu savijusies pretruna izraisa arī viņa iekšējo traģēdiju, jo, kā lugas pēcvārdā raksta tās autors, “kaut ar vienu savu pusi Zauls tiecas uz jaunu dzīvi, it kā ārā no Zamueļa reliģiski-fanatiskās pasaules, ar otru pusi tas paliek pilnīgi viņas varā un tad arī zem viņam uzkrautā Jachvē's lāsta, un viņam jākaro pret to, kas stiprāks nekā cilvēki” [...]

  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 1
  • Page Range: 175-180
  • Page Count: 6
  • Language: Latvian