Society for Applied Linguistics of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Društvo za primijenjenu lingvistiku Bosne i Hercegovine
Society for Applied Linguistics of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Mevlida Karadža-Garić
Subject(s): Education, Media studies, Applied Linguistics, Lexis, South Slavic Languages
Published by: Institut za jezik
Keywords: Bosnia and Herzegovina; Society for Applied Linguistics; social layering of the language; language standardization; lexis; statute;

Summary/Abstract: Upravo je protekla godina dana od osnutka Društva za primijenjenu lingvistiku Bosne i Hercegovine. Ovo je pogodan trenutak da sagledamo i proanaliziramo njegove aktivnosti, programske ciljeve i dalje zadatke. Prije osnivanja našeg Društva djelovao je Regionalni aktiv za Bosnu i Hercegovinu kao sastavni dio Društva za primijenjenu lingvistiku Jugoslavije, koje je počelo s radom 13. maja 1973. godine u Novom Sadu. Sadržina rada ovog Društva je stručne prirode, ono je okupljalo pojedince u aktive, sekcije i grupe, koordinirajući, unapređujući i produbljujući njihovu primarnu djelatnost. Društvo je ostvarilo saradnju sa mnogim institucijama čija djelatnost obuhvata i istraživanja sa područja primijenjene lingvistike, pa je, prema tome, djelovalo i kao koordinator naučnoistraživačkog rada.

  • Issue Year: 6/1977
  • Issue No: 2
  • Page Range: 53-60
  • Page Count: 8
  • Language: Croatian, Serbian