Poetry by Danute Paškevičiūte and Ale Ruta Crosspoints Between Emigre Writing and the Literary Tradition Cover Image

Poetry by Danute Paškevičiūte and Ale Ruta Crosspoints Between Emigre Writing and the Literary Tradition
Poetry by Danute Paškevičiūte and Ale Ruta Crosspoints Between Emigre Writing and the Literary Tradition

Author(s): Irena Ragaišienė
Subject(s): Poetry, Latvian Literature, Migration Studies, Theory of Literature
Published by: Latvijas Kultūras akadēmija
Keywords: Danute Paškevičiūte; Ale Ruta; emigre writing; poetry; literary tradition;

Summary/Abstract: Rakstā atsegts esamības semantiskais spektrs lietuviešu trimdas dzejnieću Danutes Paškevičutes un Ales Rūtas daiļradē, diskursīvā subjektivitātes un pašapziņas izteiksme dzejā. Akcentēts, ka lietuviešu trimdas literāturkritika vienādi asi kritizētā abu dzejnieču daiļrade jāinterpretē kā tāds trimdinieka skatījums, kas organiski iederas literatūras tradīcijā - šāds skatījums javerte nevis kā ''cita" attiecības ar radošo un vērtējošo subjektu, bet gan kā sievieti subjektīvās pieredzes konkrēta pašizpausme, ko neierobežo iepriekšnoteiktas kano-niskas diskursa formas.

  • Issue Year: 2/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 232-244
  • Page Count: 13
  • Language: English