Reviews Cover Image
  • Price 5.00 €

Prikazi
Reviews

Author(s): Anto Popović, Stipo Kljajić, Pavao Knezović, Hrvoje Žabić, Matko Matija Marušić, Aida Smailbegović, Antonio Gašić, Marko Cvitković, Marina Kljajo-Radić, Mato Nedić, Alen Borić, Zoran Topalović, Amer Maslo
Subject(s): Christian Theology and Religion, Review, Book-Review
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Reviews;

Summary/Abstract: Review of: Jadranka Rebeka Anić – Irena Sever Globan, Marija Magdalena: od Isusove učenice do filmske bludnice, Teološko-kulturalna analiza, Biblioteka Studije – Knjiga 38, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2018, 478 str. Reviewed by Anto Popović; Božidar Mrakovčić, Biblijska pitanja, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Krčka biskupija – Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2018, 432 str. Reviewed by Stipo Kljajić; Fra Ante Marić, Tako je dobro s Tobom križ nositi – Razmatranja uz Put Križa, Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg, Široki Brijeg 2019, 176 str. Reviewed by Pavao Knezović; Stipo Kljajić, Utjeha mesijanske nade, Krš ćanska sadašnjost – Franjevački samostan Sv. Luke, Zagreb – Jajce 2019, 216 str. Reviewed by Hrvoje Žabić; Igor Fisković, Secundum morem patriae. Identitet crkava propovjedničkih redova u jadranskoj Hrvatskoj, Studije DPUH-a, knjiga II (Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016), 262 str. Reviewed by Matko Matija Marušić; Milan Pelc, Minijature u misalima zagrebačkoga biskupa Jurja od Topuskog, Institut za povijest umjetnosti Zagreb, Sisačka biskupija Sisak, Zagreb 2018, 219 str. Reviewed by Aida Smailbegović. Dominika Prejdová, Marijin dvor, Svjetlo riječi, Sarajevo 2018, 88 str. Reviewed by Antonio Gašić; Nova riječ, časopis za književnost i umjetnost, god. VI, br. 1-2, 2018, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, NIU „Hrvatska riječ“, Subotica, 357 str. Reviewed by Marko Cvitković; Nikola Šimić Tonin, Olujna obijest, Matica hrvatska Ogranak Zadar, Zadar 2019, 73 str. Reviewed by Marina Kljajo-Radić; Luka Marković, Muke po fra Marku, Despot infinitus, Zagreb 2018. Reviewed by Mato Nedić; Amir Duranović, Snažan eho brionski: odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2017, 182 str. Reviewed by Alen Borić; Dalibor Ballian, Polja i visoravni Bosne i Hercegovine, Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo 2018, 231 str. Reviewed by Zoran Topalović; Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu – Zbornik radova sa okruglog stola „150 godina od naseljavanja muhadžira iz Srbije u Bosnu“, (ur.) Aladin Husić, Orijentalni institut u Sarajevu – Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo 2012, 199 str. Reviewed by Amer Maslo.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 50
  • Page Range: 375-412
  • Page Count: 38
  • Language: Bosnian, Croatian