OLD AGE-UGLY AGE: ETHNOGRAPHIC NOTES ON THE CHILDLESS ELDERS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA Cover Image

СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
OLD AGE-UGLY AGE: ETHNOGRAPHIC NOTES ON THE CHILDLESS ELDERS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Author(s): Ilina Jakimovska, Ana Ashtalkovska Gajtanoska
Subject(s): Evaluation research, Demography and human biology, Gerontology, Socio-Economic Research
Published by: Институт за етнологија и антропологија, Универзиетет »Св. Кирил и Методиј«
Keywords: childless; elders; children; family; economy; property; campains;

Summary/Abstract: Во текстот фокусот е ставен на животните приказни на бездетни стари лица низ Македонија. Теренските материјали вклучуваат интервјуа со бездетни брачни партнери во различни села низ Македонија спроведени во последните 15 години. Преку нивните приказни се истражуваат промените во традициските вредности и норми поврзани со старите родители или сродници. Посебно внимание е посветено на парадоксалната (и понекогаш иронична) позиција на овие луѓе кои поради генералната тенденција на напуштање на старите родители од страна на нивните деца завршуваат подеднакво осамени и ранливи како и родителите во многудетните семејства.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 16
  • Page Range: 130-138
  • Page Count: 9
  • Language: Macedonian