Roman Jakobson (1896-1982) Cover Image

Roman Jakobson (1896-1982)
Roman Jakobson (1896-1982)

Author(s): Milorad Radovanović
Subject(s): Theoretical Linguistics, Structuralism and Post-Structuralism, Obituary
Published by: Institut za jezik
Keywords: obituary; Roman Jakobson; Russian linguist and literary theorist; linguistics; structuralism;

Summary/Abstract: Tri su čoveka neizbrisivo svoja imena zabeležila u hroniku lingvističke nauke XX veka. Ukoliko uopšte postoji način da se paradigmatski ili, čak, samo hronološki vide događanja u lingvistici u tom isečku vremena, njihova pojava i rad jesu ključni prelomi u načinu naučnog mišljenja о čoveku i njegovom jeziku u novijem dobu. To su, u generacijskom sledu nabrajanja, Ferdinand de Sosir (Saussure), Roman Jakobson, i Noam Comski (Chomsky). Prvi kao »nesvesni« ili barem »nenamerni« tvorac strukturalizma u lingvistici (i drugde), drugi kao, na žalost samo doskora, »najveći živi strukturalista« treći kao poslednji stvarni »prevratnik« sa nekom vrstom revolucije u načinu mišljenja — a kroz pomak nastao ustanovljavanjem transformaciono-generativne gramatike kao teorije i prakse.

  • Issue Year: 11/1982
  • Issue No: 4
  • Page Range: 229-230
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian