Twenty-third annual world convention of Society for nationalism studies Cover Image

Двадесет трећа годишња светска конвенција Удружења за изучавање националности
Twenty-third annual world convention of Society for nationalism studies

Author(s): Vladan Z. Jovanović
Subject(s): Scientific Life, Conference Report
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Society for nationalism studies; New York; Convention;

Summary/Abstract: Институт Хариман Универзитета Колумбија, Њујорк, 3–5. 5. 2018. Појачано интересовање хуманистичких и друштвених наука за савремене проблеме и глобалне феномене попут мигрантске кризе, ауторитарних режима, корпоративне економије, транснационалног криминала, растуће друштвене неједнакости и манипулације природним ресурсима неминовно је подстакло потребу за систематским изучавањем „црних тржишта“ и кријумчарских пракси на југоисточним рубовима Европе, између Јадрана и Црног мора.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 254-256
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian