Adam Grześkowiak,

Adam Grześkowiak, „U stóp Gamaliela…” (Dz 22,3). Zastosowanie metod egzegezy żydowskiej w Pierwszym Liście do Koryntian
Adam Grześkowiak, "At the foot of Gamaliel ..." (Acts 22,3). Application of the Jewish exegesis methods in the First Letter to the Corinthians

Author(s): Mariusz Rosik
Subject(s): Philosophy of Religion, Methodology and research technology, Biblical studies, Book-Review, Hermeneutics
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: Adam Grześkowiak; Jewish exegesis method; First Letter to the Corinthians; review;

Summary/Abstract: Review: Adam Grześkowiak, „U stóp Gamaliela…” (Dz 22,3). Zastosowanie metod egzegezy żydowskiej w Pierwszym Liście do Koryntian (Biblica et Judaica; Pelplin: „Bernardinum” 2017). Ss. 592. PLN 49,90. ISBN 978-83-7823-943-7

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 34
  • Page Range: 499-503
  • Page Count: 5
  • Language: Polish