THE VIRGIN CHARACTERS IN THE ĐAKOVO CATHEDRAL Cover Image

BOGORODIČINI LIKOVI U ĐAKOVAČKOJ KATEDRALI
THE VIRGIN CHARACTERS IN THE ĐAKOVO CATHEDRAL

Author(s): Antun JARM
Subject(s): Christian Theology and Religion, Visual Arts
Published by: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Keywords: Đakovo Cathedral; Virgin Mary; Mother of God;

Summary/Abstract: Marija, Majka Božja, uz Isusa najčešća je tema kršćanske umjetnosti. U katedrali je prisutna na mnogim slikama, kipovima i reljefima. Tu značajku đakovačke stolne crkve zapazit ćemo tek ako se s više pozornosti zadržimo kod fresaka, kipova i reljefa.

  • Issue Year: 1/1993
  • Issue No: 1
  • Page Range: 122-130
  • Page Count: 9
  • Language: Croatian