Sprawozdanie z konferencji pt. „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, 6–7 listopada 2017 r. Cover Image

Sprawozdanie z konferencji pt. „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, 6–7 listopada 2017 r.
Sprawozdanie z konferencji pt. „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, 6–7 listopada 2017 r.

Author(s): Jolanta Kluba
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Social history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Conference Report
Published by: Ośrodek »Pamięć i Przyszłość«
  • Issue Year: 2/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 697-700
  • Page Count: 4
  • Language: Polish