Corporate Social Responsibility in the conditions of globalization Cover Image

Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach globalizacji
Corporate Social Responsibility in the conditions of globalization

Author(s): Monika Szewczyk
Subject(s): Supranational / Global Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: globalizacja; społeczna odpowiedzialność biznesu; skutki globalizacji;

Summary/Abstract: Globalizacja to proces wpływający na funkcjonowanie firm oraz kształtowanie się warunków gry rynkowej. Poza poszerzającymi się możliwościami rozwoju, globalizacja może być także przyczyną wielu zagrożeń. Zmieniające się warunki wymagają uwrażliwienia biznesu, w szczególności na kwestie społeczne i środowiskowe. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) podnosi wagę tych aspektów i jest formą odpowiedzi na pojawiające się problemy. Firmy działające na skalę międzynarodową wpływają na różne grupy interesariuszy, tym samym powinny brać pod uwagę ich potrzeby. Koncepcja CSR zaznacza rolę biznesu w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych. Celem artykułu było ukazanie roli CSR w czasach postępującego procesu globalizacji W pracy podkreśla się negatywne oraz pozytywne aspekty globalizacji i rozpoznaje się znaczenie koncepcji CSR w łagodzeniu niekorzystnych skutków. Autorka osiąga cel pracy poprzez wnikliwą analizę literatury przedmiotu.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 516
  • Page Range: 99-108
  • Page Count: 10
  • Language: Polish