THEATRICALITY OF STUDENT DEMONSTRATIONS IN '68. Cover Image

TEATRALNOST STUDENTSKIH DEMONSTRACIJA ‘68.
THEATRICALITY OF STUDENT DEMONSTRATIONS IN '68.

Author(s): Anja Suša
Subject(s): Media studies, Political history, Social history, Post-War period (1950 - 1989), Political Essay, Societal Essay
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Student demonstrations of 1968; Political history; Social history;

Summary/Abstract: Studentske demonstracije ‘68. su, pored svojih političkih i sociološlih obeležja, imale i složenu i specifičnu ikonografiju, koju su, uz izvesne modifikacije koje su bile uslovljene lokalnim kontekstom pobuna koje su poput požara harale velikim delom planete , prihvatili pobunjeni studenti širom sveta, a koja je u nekim svojim aspektima bila veoma bliska prirodi i ustrojstvu teatra. Mnogi istoričari i teatrolozi veoma naglašavaju ritualni karakter demonstracija, bez obzira na pojedina autentična obeležja koja su se razlikovala od jedne do druge pobunjene zemlje.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 142
  • Page Range: 40-43
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian