Alternative Spaces / Alternate Times.

Alternativni prostori/alternativna vremena. “Tvrđave” Meše Selimovića, Ismaila Kadarea i Orhana Pamuka
Alternative Spaces / Alternate Times. "Fortress" by Meša Selimović, Ismail Kadare and Orhan Pamuk

Author(s): Davor Beganović
Subject(s): Albanian Literature, Bosnian Literature, Turkish Literature, Theory of Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: "Tvrđava"; Meša Selimović; Ismail Kadare; Orhan Pamuk; alternative space; alternative time;

Summary/Abstract: U promijenjenim uvjetima u kojima se znanost o književnosti našla s početka 21. stoljeća teorijsko je izučavanje prostora zauzelo jednu od centralnih uloga. Tzv. “turns”, kojima je Doris Bachmann-Medick posvetila čitavu studiju (Bachmann-Medick 2006), pomjerili su težište ispitivanja s filološkoga ka raznolikim područjima koja književnost kao ljudsku djelatnost pokušavaju ukotviti u diverzificiranim manifestacijama svijeta života što ih je nemogućno obuhvatiti klasičnim postupcima hermeneutičke ili strukturalne analize. U nizu obrata koje pod njihovim engleskim nazivljem nabraja Bachmann-Medickova jedan je od središnjih spatial turn, dakle prostorni.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 38
  • Page Range: 119-134
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian