The human capital in education and science in Bulgaria Cover Image

Човешкият капитал в образованието и науката в България
The human capital in education and science in Bulgaria

Author(s): Rossitsa Chobanova
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to: Алла Кирова, Ирена Зарева, Матю Матев. Съхранение и развитие на човешкия капитал в образованието и науката в България. С.: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2012, 255 с.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 5
  • Page Range: 165-167
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian