Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Bartosz Kaliski, Robert Kasperski, Zbigniew Dalewski, Agnieszka Bartoszewicz, Konrad Bielecki, Michał Tomaszek, Monika Juzepczuk, Mikołaj Getka-Kenig, Maciej Janowski, Paweł Zając, Joanna Schiller-Walicka, Tomasz Pudłocki, Tadeusz Epsztein, Wojciech Turek, Anna Wolff-Powęska, Mateusz J. Hartwich, Bożena Witowicz, Natalia Jarska
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 125/2018
  • Issue No: 04
  • Page Range: 933-1027
  • Page Count: 95
  • Language: Polish